Sähkön hankinta ja käyttö

Teollisuuden energiantuotanto

Sähkönhankinta energialähteittäin vuonna 2010

Sähkön hankinta

Teollisuuden energiantuotanto
Teollisuus on suurin energian käyttäjämme. Sen osuus niin Suomen energian kokonaiskulutuksesta kuin sähkön käytöstä on vajaa puolet.

Teollisuuden energian käytön kotimaisuusaste on noin 40 prosenttia eli lähes kaksinkertainen Suomen muuhun energiankäyttöön verrattuna. Näin suomalainen teollisuus on myös merkittävä energian tuottaja.

Metsäteollisuus on tuotannonaloista suurin yksittäinen energian käyttäjä. Sen osuus koko teollisuuden energian käytöstä on hieman alle 60 prosenttia ja sähkön käytöstä noin 60 prosenttia. Metsäteollisuus yhdessä kemianteollisuuden kanssa käyttää noin 90 prosenttia teollisuuden käyttämästä sähköstä ja noin 75 prosenttia lämmöstä.

Teollisuuden käyttämästä energiasta runsas puolet käytettiin polttoaineina eli lämpönä tehtailla. Osa siitä käytettiin omaan sähköntuotantoon. Loput energiasta tuotiin tuotantoprosessien ulkopuolelta sähkönä.

Kodin sähkönkäytön laskeminen
Kodin sähkönkäyttöä analysoiva SähköTohtori -ohjelma laskee kotisi sähkönkäytön ja sen jakautumisen antamiesi tietojen pohjalta. Jos tiedossasi on kotisi sähkön vuosikulutus, saat ohjelmalla kodin sähkönkulutuksen jakauman sen pohjalta.
Tarvitset 5-10 minuuttia aikaa ohjelman testaamiseen. Linkki SähköTohtoriin

Sähköturvallisuuspeli-linkki

Miten Suomessa valmistaudutaan sähkön kulutuspiikkeihin?

Ilkan blogi

August 23, 2017
Hei, Olen Ilkka, 24, maisterivaiheen energiatekniikan opiskelija Aalto-yliopistossa. Olen alun perin kotoisin Vaasasta, ja valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2012 Vaasan Lyseon lukiosta. Vaasan suuren energiasektorin vaikutuksesta kiinnostuin jo nuorena energia-asioista, joten tiesin jo lukioon mentäessä opiskella matematiikkaa ja fysiikkaa. Pääsinkin pääsykokeiden kautta opiskelemaan haluamaani alaa, energiatekniikkaa, Espoon Otaniemeen. Valmistuin tekniikan kandidaatiksi viime vuoden keväällä, tehden kandidaatintyöni rakennuksiin integroidun energiantuotannon ja -kulutuksen yhteensovittamisesta. Nyt opiskelen energiatekniikan maisteriohjelmassa, pääaineenani rakennusten energia- ja LVI-tekniikka. Valitsin pääaineen kandidaatintyön herättämän kiinnostuksen,Lue lisää...

Rikun Blogi

July 19, 2017
Olen Riku Salmivaara, 25, maisterivaiheen energiatekniikan opiskelija Aalto-yliopistossa. Kotoisin olen Lahdesta ja nykyään asun yliopistokampuksella Espoon Otaniemessä. Tarkkaan ottaen olen itse asiassa palannut alkuperäiseen kotikuntaani, koska olen syntynyt Espoossa, mutta olin kaksivuotias perheeni muuttaessa Lahteen, joten lapsuusmuistoja Espoosta minulla ei varsinaisesti ole. Energia-alalle päädyin pitkän pohdinnan jälkeen. Lukiossa olin pitkään epävarma, mihin haluaisin jatkaa sieltä, koska olin kiinnostunut monesta eri aihealueesta, mutta opintojen edetessä teknillinen ala alkoi tuntua luontevalta vaihtoehdolta. Matemaattiset aineet ovat aina sujuneetLue lisää...

Arton Blogi

July 11, 2017
Hei, olen Arto Latvala Aalto-yliopiston energiatekniikan maisteriopiskelija. Jos olet lukenut tämän blogin aikaisempia kirjoituksia, olet saattanut huomioida henkilöiden suoraviivaisen opiskelupolun. Minun opiskeluni kokonaisuus koostuu hieman vähemmän suoraviivaisesta etenemisestä. Toisen asteen koulutus on ammattikoulusta, oppisopimuskoulutus Ruukin teollisuusoppilaitoksesta ja alempi korkeakoulututkinto Oulun ammattikorkeakoulusta. Toisin sanoen kolme koulutusta ennen yliopistoa. Huomaa siis, että ammattikoulu ei estä pääsyäsi yliopistoon, sekä sen että ammattikorkeasta Yliopistoon siirryttäessä pääset suoraan maisteritutkintoon. Olen ollut töissä voimalaitoksella jo ammattikoulun jälkeen ja sitä kautta minulleLue lisää...
Page 1 of 71234567