Sähkön hankinta ja käyttö

Teollisuuden energiantuotanto

Sähkön hankinta energialähteittäin vuonna 2016

Teollisuus on suurin energian käyttäjämme. Sen osuus niin Suomen energian kokonaiskulutuksesta kuin sähkön käytöstä on vajaa puolet.

Teollisuuden energian käytön kotimaisuusaste on noin 40 prosenttia eli lähes kaksinkertainen Suomen muuhun energiankäyttöön verrattuna. Näin suomalainen teollisuus on myös merkittävä energian tuottaja.

Metsäteollisuus on tuotannonaloista suurin yksittäinen energian käyttäjä.

Teollisuuden käyttämästä energiasta runsas puolet käytettiin polttoaineina eli lämpönä tehtailla. Osa siitä käytettiin omaan sähköntuotantoon. Loput energiasta tuotiin tuotantoprosessien ulkopuolelta sähkönä.

Kodin sähkönkäytön laskeminen

Kodin sähkönkäyttöä analysoiva SähköTohtori -ohjelma laskee kotisi sähkönkäytön ja sen jakautumisen antamiesi tietojen pohjalta. Jos tiedossasi on kotisi sähkön vuosikulutus, saat ohjelmalla kodin sähkönkulutuksen jakauman sen pohjalta.
Tarvitset 5-10 minuuttia aikaa ohjelman testaamiseen. Linkki SähköTohtoriin

Sähköturvallisuuspeli-linkki

Miten Suomessa valmistaudutaan sähkön kulutuspiikkeihin?

 • Lataa Mistä virtaa? -esite ja tutustu tarkemmin, miten sähkö ja kaukolämpöä tehdään.

  Esitteestä löydät myös tietoa koulutuspoluista ja energia-alan ammateista.

  Lue Mistä virtaa? -esite (pdf)

 • Mistä sähkö tulee
  kotisi sähkölaitteisiin?

  Mistä sähkö oikein tulee?
  Miten se kulkeutuu kotisi pistorasiaan?
  Katso STEK:n, Sähköturvallisuuden
  Edistämiskeskus ry:n animaatio alta.

  Lue lisää