Vesivoima

Vedenpehmeää tietoa vesivoimasta! Pohjois-Suomessa tuotettavasta energiasta suurin osa tuotetaan vesivoimalla.

vesivoima
Kotimainen ja puhdas vesivoima on maamme tärkein uusiutuva energianlähde. Sillä tuotettiin 1950-luvulla lähes 90 prosenttia maamme sähköstä. Muun sähköntuotannon lisääntyessä vesivoiman osuus kokonaistuotannosta on vuosien mittaan vähentynyt.  Vesivoiman merkitys on kuitenkin kokoaan huomattavasti suurempi, sillä se on tärkein niin sanotun säätöenergian lähde. Sen avulla voidaan nopeasti ja taloudellisesti täyttää sähkön kulutuksen hetkittäin voimakkaastikin vaihtelevat kulutushuiput.

Lähes kaksi kolmasosaa maamme vesivoimasta on otettu voimatalouden käyttöön ja pääosa rakentamattomista koskista on suojeltu lailla. Yli puolet Suomen vesivoimasta saadaan Kemi-, Oulu- ja Iijoesta.

Vesivoiman tehokas käyttö edellyttää järvien säännöstelyä tai tekojärvien hyväksikäyttöä. Säännöstelyn avulla varastoidaan keväiset tulvavedet kuivia kausia varten. Samalla toteutuu tehokkaasti säännösteltyjen vesistöjen tulvasuojelu. Vesistöille ovat tyypillisiä suuret virtaamien vaihtelu, joita tasaavia luonnonjärviä on vähän.

Vesivoima on mielipidemittausten mukaan hyväksytyin energiantuotantomuoto. Vesivoiman haittavaikutukset ovat yleensä alueellisia ja yhteistoiminnalla vähennettävissä. Nykyaikaiseen vesistörakentamiseen kuuluu tarkoin suunniteltu vesistön monikäyttö. Voimayhtiöt tekevät sekä velvoitteisiin perustuen että vapaaehtoisesti paljon rakennettujen vesistöjen virkistyskäytön hyväksi. Kalakantoja hoidetaan istuttamalla suuret määrät eri kalalajeja merialueille, järviin ja jokiin. Näin on pystytty turvaamaan kalakantojen säilyminen luonnontilaa vastaavana.

Esiintymät ja saatavuus
Veden voima on osattu ottaa talteen kaikkialla maailmassa jo kauan. Monet vuoristoiset maat, kuten Norja, saavat kaiken sähköenergiansa vedestä. Vesivoima on erinomaista säätövoimaa: vesistöjä säännöstelemällä sähköntuotantoa voidaan siirtää kulutusta vastaaviin aikoihin. Sähkönkäytön nopeat muutokset hoidetaankin useimmiten vesivoimalla.

Näin Suomessa
Vesivoimaloiden suurimittainen rakennustyö alkoi sodan jälkeen, kun tarvittiin energiaa maan jälleenrakentamista ja teollisuutta varten. Koska Suomi on tasainen maa, vesivoimaloiden tehot ovat pieniä. Voimaloita on 200 eri puolilla maata, suurimmat sijaitsevat Pohjois- ja Kaakkois-Suomen joissa. Noin puolet veden virtaamasta on valjastettu sähkön tuotantoon. Vesivoiman lisäämismahdollisuudet ovat rajalliset erityisesti ympäristönsuojelullisista syistä.

Tekniikka
Vesivoimalaitos muodostuu ylävesialtaan ja alavesipinnan välisistä veden tuloputkista, koneistoluukuista, turbiinista ja generaattorista. Vesi ohjataan ylhäältä pyörittämään turbiinia. Tulevan veden määrää voidaan säädellä säännöstelemällä veden määrää yläpuolisessa vesistössä. Jos vesistössä ei ole luonnostaan riittävästi järviä, voidaan veden varastointia varten rakentaa tekojärviä.

Hinta
Edullinen, energianlähde on ilmainen. Kustannukset syntyvät vesivoimalan rakentamisesta, mutta tekniikka on kestävää ja käyttöikä nousee jopa yli sataan vuoteen.

Ympäristövaikutukset
Päästöjä ei synny lainkaan. Tekojärvillä on maisemallisia ja ekosysteemivaikutuksia. Valjastetun vesistön kalakanta on istutettava uudelleen ja kaloille on rakennettava kalaportaita, jotta ne pääsevät uimaan patojen ohitse.

Plussat ja miinukset
+ Kotimainen, edullinen ja helposti säännösteltävä
+ Päästötön ja uusiutuva energianlähde
- Säännöstelyn ja tekojärvien haitat asukkaille ja ympäristölle
- Haitat kalakannalle

Kaaviokuva: http://www.energiaasuomessa.net/img/vesiv.swf

 • Lataa Mistä virtaa? -esite ja tutustu tarkemmin, miten sähkö ja kaukolämpöä tehdään.

  Esitteestä löydät myös tietoa koulutuspoluista ja energia-alan ammateista.

  Lue Mistä virtaa? -esite (pdf)

 • Mistä sähkö tulee
  kotisi sähkölaitteisiin?

  Mistä sähkö oikein tulee?
  Miten se kulkeutuu kotisi pistorasiaan?
  Katso STEK:n, Sähköturvallisuuden
  Edistämiskeskus ry:n animaatio alta.

  Lue lisää