Työelämä

Monien mahdollisuuksien ala

millaisia töitä on tarjolla

Energia-ala tarjoaa runsaasti työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia.

Alan henkilöstön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien nopea eläkkeelle siirtyminen kasvattaa alan työvoiman tarvetta vuosi vuodelta. Uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti. Energia-alan toimintojen kattaessa koko maan työvoiman tarve suuntautuu, monista muista aloista poiketen, koko maahan.

Energia-alan yritykset tarvitsevat tulevaisuudessa uutta työvoimaa kaikentyyppisiin tehtäviin kaikissa henkilöstö-ryhmissä. Ala tarjoaa haasteellisen toimintaympäristön yhteiskunnallisesti erittäin merkittävällä toimialalla.

Tulevaisuus energia-alalla 

Työelämän muutosta ruokkivat internetin, teknologisen kehityksen ja robotiikan hyödyntämisen harppaukset. Suurin osa työstä ja työntekijöistä on jo nyt jatkuvasti yhteydessä globaalisti toisiinsa, töiden tekeminen on ajasta ja paikasta riippumatonta, työ joustaa tekijöidensä mukaan ja monia vaarallisia töitä on voitu koneellistaa.

Tulevaisuudessa osa perinteisistä työtehtävistä katoaa ja tilalle tulee uusia asiantuntijatehtäviä, jotka keskittyvät vaativaan päättelyyn ja teknologian hyödyntämisen edistämiseen. Töitä on tulevaisuudessakin, mutta niitä tehdään entistä enemmän erilaisissa verkostoissa, työyhteisöistä irrallaan sekä erilaisten älykoneiden rajapinnassa.

Energiateollisuus ry on pohtinut työelämän muutosta Työmarkkinaskenaario 2025 -projektissa. Skenaarioon aineisto on kerätty verkkoaivoriihen, pienryhmätyöskentelyjen sekä erilaisten väliraporttien kommentointikierrosten avulla.

Työmarkkinaskenaario 2025 sivulta löytyy työn loppuraportti sekä verkkoaivoriihen keskeiset tulokset ja pienryhmätyöskentelyssä tuotetut viisi skenaariota.

Lue lisää Työmarkkinaskenaariosta: https://energia.fi/files/310/tyomarkkinat_2025_loppuraportti.pdf

 • Energia-alan ammattilaisten työkenttä on laaja ja tehtävät monipuolisia.

  Lue Asiantuntijaksi energia-alalle -esite (pdf)

  Tutustu energia-alan ammatteihin

  Juuso Järvenpää, Carunan projekti-insinööri

  Projekti-insinööri verkostojen investointitiimissä: Juuso Järvenpää

  Pirjo Jantunen, Helen

  Yritysvastuupäällikkö: Pirjo Jantunen