Andrejn Blogi

Energiset tervehdykset,

Olen Andrej, 21-vuotias tekniikan ylioppilas. Opiskelen kolmatta vuotta energia- ja ympäristötekniikkaa Aalto-yliopistossa Otaniemessä. Toisaalta, aivan lähiaikoina voinen kutsua itseäni tekniikan kandidaatiksi, sillä koko kevään ajan olen puurtanut kandidaatintyöni ääressä. Ajattelinkin seuraavaksi kertoa enemmän kandidaatiksi valmistumisesta.

Teknillisessä korkeakoulussa kandidaatintyö tehdään tyypillisesti kolmannen vuoden lopulla, mikäli opinnot edistyvät aikataulussa. Kandidaatintyötä voisikin kutsua kandidaatin opintojen huipentumaksi, sillä kaikki se mitä tähän mennessä on opiskeltu, kulminoituu henkilökohtaiseen tieteelliseen julkaisuun. Yläasteella ja lukiossa luonnontieteet, kuten matematiikka ja fysiikka, voivat tuntua vaikeilta tai abstrakteilta. Niitä usein käsketään opiskelemaan, selittämättä kuitenkaan niiden käyttö- tai sovellustarkoituksia. Samalta voi tuntua täällä yliopistossakin ensimmäisen kahden vuoden aikana. Kandidaatintyössä yliopisto-opintoja sovelletaan ajankohtaisiin aiheisiin kunkin opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Itse esimerkiksi teen kandidaatintyöni Euroopan sähkömarkkinoiden integroitumisesta. Aihetta ei juurikaan olla käsitelty kursseilla, mutta pohjaosaaminen on opetettu. Näitä pohjaosaamisia hyödyntäen olen perehtynyt todella mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen aiheeseen. Sähköpörssi, sähkön treidaus, tuotannon optimointi sekä maidenväliset sähkönsiirtoyhteydet ovat jo arkipäivää. Mielenkiinto oppimista kohtaan palkitaan, vaikkapa itse sain oman alan töitä suoraan kandidaantintyöhöni liittyen.

Vaikka luonnontieteet voivat tuntua oudoilta ja kaukaisilta aineilta, on hyvä muistaa, että ne määrittelevät pitkälti nyky-yhteiskuntaamme. Lukekaa siis ennakkoluulottomasti näitä aineita ja hankkiutukaa teknilliselle alalle. Viimeistään kandidaatintyön aikana, palaset toivottavasti lonksahtavat kohdalleen ja opitte soveltamaan tekniikkaa arkielämään.

 • Energiamaailma.fi

  Energiateollisuus ry
  Eteläranta 10
  FI-00130 Helsinki
  Puhelin: 09 530 520
  Y-tunnus: 1924697-5