Mistä virtaa?

Sähköä ja kaukolämpöä tuotetaan monin tavoin

Sähköä ja kaukolämpöä tehdään uusiutuvista energialähteistä ja fossiilisista polttoaineista. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla.

Uusiutuvia energialähteitä ovat vesivoima, biopolttoaineet, tuulivoima ja aurinkovoima.

Tulevaisuudessa energiaa saadaan myös aalloista, biomassasta, levästä ja jätteistä. Tavoitteena on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta merkittävästi tulevina vuosikymmeninä.

Lue lisää uusiutuvista energialähteistä 

Kaukolämpö on Suomen kaupunkien ja taajamien yleisin lämmitysmuoto.

Kaukolämpöä tuotetaan sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Yhteistuotannossa säästetään kolmannes polttoaineesta verrattuna siihen, että lämpö ja sähkö tuotettaisiin erillisissä tuotantolaitoksissa.

Lue lisää kaukolämmöstä

Fossiiliset polttoaineet – kivihiili, öljy ja maakaasu ovat syntyneet satoja miljoonia vuosia sitten.

Esimerkiksi kivihiili on muodostunut muinoin eläneiden eliöiden jäännöksistä, jotka ovat puristuneet paineessa ja kuumuudessa hiileksi.

Lue lisää fossiilisista polttoaineista

Turve on suokasvien maatumisesta syntynyt eloperäinen huokoinen maalaji.

Kaikki Suomen suot ja turvemaat ovat syntyneet viimeisen jääkauden jälkeen noin 10 000 vuoden aikana. Turve luokitellaan omaan luokkaansa fossiilisten ja uusiutuvien energialähteiden väliin. Suomen maapinta-alasta on kolmannes turvemaita, mutta vain yksi prosentti on varattu energiantuotantoon. Turvetta käytetään yleensä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Energiaturpeen käyttäjänä Suomi on maailman kärkimaa.

Lue lisää turpeesta

Ydinvoimala tuottaa energiaa, kun uraanin atomiydin halkaistaan. Halkaisu synnyttää lämpöä, joka muutetaan turbiinin pyörimisvoimalla sähköksi.

Suomessa on tällä hetkellä kaksi ydinvoimalaa, joissa on neljä toimivaa ydinreaktoria. Ja uusia on tulossa.

Lue lisää ydinvoimasta

Tulevaisuudessa laitteet käyttävät vähemmän energiaa, mutta energian tarve ei silti vähene.

Väestön määrän ja elintason noustessa energian tarpeen ennustetaan maailmalla kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Kasvun myötä energia-alalle tarvitaan monia uusia tekijöitä. Lisäksi energiajärjestelmässä on tulossa paljon muutoksia, joihin tarvitaan myös runsaasti uusia osaajia.

Lue lisää tehokkaasta energiankäytöstä

Tarkemmista energiatilastoista voit lukea Energiateollisuuden sivuilta.

 • Lataa Mistä virtaa? -esite ja tutustu tarkemmin, miten sähkö ja kaukolämpöä tehdään.

  Esitteestä löydät myös tietoa koulutuspoluista ja energia-alan ammateista.

  Lue Mistä virtaa? -esite (pdf)

 • Mistä sähkö tulee
  kotisi sähkölaitteisiin?

  Mistä sähkö oikein tulee?
  Miten se kulkeutuu kotisi pistorasiaan?
  Katso STEK:n, Sähköturvallisuuden
  Edistämiskeskus ry:n animaatio alta.

  Lue lisää