Tuulivoima

tuulivoima

Tuuli puhkuu ja puhaltaa aina vaan, ja myös sähköä valmiiksi asti saa…

Esiintymät ja saatavuus
Ihminen on hyödyntänyt tuulta kautta aikojen muun muassa purjehtimiseen ja viljan jauhamiseen. Tuulen taltuttaminen sähköenergiaksi on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Maailman tuulivoimakapasiteetin odotetaan kaksinkertaistuvan lähivuosina.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvat parhaiten laajat, alavat maat ja meri- ja rannikkoalueet. Esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppaan on rakennettu useita kymmeniä tuulivoimalaitoksia käsittäviä tuulipuistoja. Yli sadan megawatin tuulipuistotkaan eivät ole enää harvinaisia.

Näin Suomessa
Suomessa on 107 tuulivoimalaitosta. Ne tuottavat kuitenkin reilusti alle prosentin suomalaisten sähköntarpeesta. Tuulivoiman rakentamista on tuettu valtion varoin. Suomessa on huomattavaa tuulivoimateollisuutta, ja teknologian vienti on moninkertaistunut viime vuosina.

Tekniikka
Roottorin keräämä tuulienergia siirtyy akselin kautta vaihteistoon ja pyörittämään generaattoria. Kehitys- ja tutkimustyötä tehdään vielä paremman hyötysuhteen löytämiseksi ja laitostehon kasvattamiseksi sekä Suomen oloissa tyypillisten jäätymisongelmien poistamiseksi.

Hinta
Tuulisähkön tuotantokustannukset ovat laskeneet teknisen kehityksen myötä, mutta ovat edelleen korkeammat kuin perinteisillä tuotantomuodoilla. Uusiutuvan energian lisäämistavoitteet edellyttävät kuitenkin tuulivoiman rakentamista.

Ympäristövaikutukset
Ei hiilidioksidipäästöjä. Tuulivoimalat saattavat aiheuttaa melu- ja maisemahaittoja.

Plussat ja miinukset
+ Päästötön, uusiutuva energianlähde
+ Kotimainen ja työllistävä
– Korkeat alkuinvestoinnit
– Tuotanto vaihtelevaa ja säistä riippuvaista

Ilkan blogi

August 23, 2017
Hei, Olen Ilkka, 24, maisterivaiheen energiatekniikan opiskelija Aalto-yliopistossa. Olen alun perin kotoisin Vaasasta, ja valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2012 Vaasan Lyseon lukiosta. Vaasan suuren energiasektorin vaikutuksesta kiinnostuin jo nuorena energia-asioista, joten tiesin jo lukioon mentäessä opiskella matematiikkaa ja fysiikkaa. Pääsinkin pääsykokeiden kautta opiskelemaan haluamaani alaa, energiatekniikkaa, Espoon Otaniemeen. Valmistuin tekniikan kandidaatiksi viime vuoden keväällä, tehden kandidaatintyöni rakennuksiin integroidun energiantuotannon ja -kulutuksen yhteensovittamisesta. Nyt opiskelen energiatekniikan maisteriohjelmassa, pääaineenani rakennusten energia- ja LVI-tekniikka. Valitsin pääaineen kandidaatintyön herättämän kiinnostuksen,Lue lisää...

Rikun Blogi

July 19, 2017
Olen Riku Salmivaara, 25, maisterivaiheen energiatekniikan opiskelija Aalto-yliopistossa. Kotoisin olen Lahdesta ja nykyään asun yliopistokampuksella Espoon Otaniemessä. Tarkkaan ottaen olen itse asiassa palannut alkuperäiseen kotikuntaani, koska olen syntynyt Espoossa, mutta olin kaksivuotias perheeni muuttaessa Lahteen, joten lapsuusmuistoja Espoosta minulla ei varsinaisesti ole. Energia-alalle päädyin pitkän pohdinnan jälkeen. Lukiossa olin pitkään epävarma, mihin haluaisin jatkaa sieltä, koska olin kiinnostunut monesta eri aihealueesta, mutta opintojen edetessä teknillinen ala alkoi tuntua luontevalta vaihtoehdolta. Matemaattiset aineet ovat aina sujuneetLue lisää...

Arton Blogi

July 11, 2017
Hei, olen Arto Latvala Aalto-yliopiston energiatekniikan maisteriopiskelija. Jos olet lukenut tämän blogin aikaisempia kirjoituksia, olet saattanut huomioida henkilöiden suoraviivaisen opiskelupolun. Minun opiskeluni kokonaisuus koostuu hieman vähemmän suoraviivaisesta etenemisestä. Toisen asteen koulutus on ammattikoulusta, oppisopimuskoulutus Ruukin teollisuusoppilaitoksesta ja alempi korkeakoulututkinto Oulun ammattikorkeakoulusta. Toisin sanoen kolme koulutusta ennen yliopistoa. Huomaa siis, että ammattikoulu ei estä pääsyäsi yliopistoon, sekä sen että ammattikorkeasta Yliopistoon siirryttäessä pääset suoraan maisteritutkintoon. Olen ollut töissä voimalaitoksella jo ammattikoulun jälkeen ja sitä kautta minulleLue lisää...
Page 1 of 71234567