Tulevaisuuden osaamistarpeet

Kehittyvä osaaminen

Energiamurroksen keskiössä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan alalle kaikki parhaat tekijät. Ilmastohaasteen ratkaiseminen antaa uusia mahdollisuuksia työmarkkinoille. Energia-ala tarvitsee sekä kokeneita että uusia tekijöitä, jotka kehittävät ja luovat uusia ratkaisuja.

Energiamurros ja vähähiilisyyden saavuttaminen tarkoittavat myös taloudellista panostusta osaamiseen. Luonnontieteellis-matemaattisten aineiden rooli on tässä olennainen: jo peruskoulusta meidän täytyy luoda pohja tulevaisuuden huippuosaamiselle, jota ilman suomalaiset yritykset eivät pärjää.

Ala tarjoaa merkityksellistä työtä niin asentajille, asiakaspalvelijoille, tuotekehittäjille, digi-alan osaajille kuin ydinfyysikoille. Poikkitieteellisyyden ja moniosaamisen tarve kasvaa.

Uusi osaaminen, jota energiamurroksessa tarvitaan:  

  • liiketoiminnallinen ja tekninen ymmärrys
  • digitalisaatio
  • data-analytiikka
  • oppimiskyky ja vuorovaikutustaidot
  • asiakaskeskeisyys
  • projektijohtaminen  

Energiateollisuus ry selvittää jäsenkyselyillään yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita vuosittain. Vuoden 2020 kyselyssä TOP 3 tiedot/taidot olivat: oppimiskyky, data-analytiikka ja digitalisaatio.

Mikäli olet kiinnostunut tarkemmista tuloksista, ota yhteyttä lomakkeen kautta.