Ammattikorkeakoulut (amk) 

Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteissa on otettu huomioon työ- ja elinkeinoelämän vaatimukset sekä kehitysnäkymät. Ammattitaitoa edistävä työharjoittelu perehdyttää opiskelijan valitsemansa ammattialan tehtäviin todellisessa työympäristössä. Pääsyvaatimuksena on ylioppilastodistus tai todistus ammatillisesta perustutkinnosta. Tutkinnon suoritusaika on 4-5 vuotta, ja osa ammattikorkeakouluista tarjoaa vaihtoehtoa suorittaa tutkinto monimuoto-opintoina, jolloin opiskelun ja työssäkäynnin yhdistäminen sujuu joustavasti.  

Energiatekniikan opinnot ammattikorkeakoulussa valmentavat erilaisiin tehtäviin mm. voimalaitoksissa, energiayhtiöissä tai teollisuuden energiayksiköissä. Energiatekniikan insinöörin tehtävänä on esimerkiksi toimia laitoksen ohjaajana, suunnitella voimalaitosten prosesseja tai työskennellä alan tuotekehityksen parissa.  Hän voi toimia myös markkinointi-, käytönvalvonta- sekä kunnossapitotehtävissä. 

Myös sähkötekniikan ja LVI-tekniikan ammatti-korkeakouluopinnot antavat valmiuksia työskennellä energia-alalla. 

Liiketalouden tai tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tradenomeille energia-alalta löytyy mielenkiintoista työtä. Kansainvälinen energia-ala tarvitsee kielitaitoisia markkinointi-, myynti ja talousosaajia. 

Lisätietoja ammattikorkeakouluopinnoista:

Yliopistot  

Suomalaiset teknilliset yliopistot tunnetaan kansainvälisestikin korkeasta tutkimuksen ja opetuksen tasosta. Koulutukseen hakijat ovat tavallisimmin ylioppilaita tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita nuoria. Diplomi-insinööriksi opiskelu kestää keskimäärin kuusi vuotta. 

Energiatekniikan, LVI-tekniikan ja sähkötekniikan yliopisto-opinnoissa perehdytään mm. uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen, uusiin energian tuotantotekniikoihin, kiinteistöjen ja teollisuuden energian- käyttöön sekä talous- ja ympäristöasioihin. 

Diplomi-insinöörinä voit löytää itsesi energiayhtiöstä kehityspäällikön, ympäristö- tai koulutuspäällikön, tuotanto- tai verkostopäällikön, kaukolämpöpäällikön tai markkinointijohtajan, tutkijan tai konsultin tehtävistä. 

Kauppatieteellisen alan yliopistotason tutkinnon suorittaneita eli kauppatieteen maistereita sekä ekonomeja tarvitaan energia-alalla mm. taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. 

Monipuoliset opinnot ja aineyhdistelmät, kielitaito, tietotekniset valmiudet, kansainvälinen opiskelu- ja työkokemus ovat asioita, joita energia-alalla arvostetaan tutkinnosta riippumatta. 

Lisätietoja: 

Miksi opiskella energia-alaa yliopistossa?