Lämmön ja sähkön yhteistuotanto on energiatehokasta  

Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa polttoaineen energiasisältö saadaan talteen kaikkein energiatehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin. Se osa polttoaineen energiasta, jota ei saada muutettua sähköksi, saadaan talteen lämpönä. Yhteistuotannon tehokkuuden ansiosta polttoaineiden käyttö ja ympäristöpäästöt ovat lähes kolmanneksen pienempiä kuin tuotettaessa energia vastaavissa erillisissä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksissa.   

Suomi on lämmön ja sähkön yhteistuotannon edelläkävijä  

Suomessa noin kolme neljäsosaa kaukolämmön tuotannosta perustuu lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Vastaavasti kolmannes sähköstä saadaan yhteistuotannosta. Missään muussa maassa yhteistuotantosähköllä ei ole näin suurta markkinaosuutta. Täällä taajamat ja teollisuus ovat jo vuosikymmeniä hyödyntäneet energiaa tehokkaasti.  

EU:ssa lämmön ja sähkön yhteistuotannon osuus on hieman yli kymmenen prosenttia koko sähköntuotannosta. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto katsotaan EU:n piirissä merkittävimmäksi yksittäiseksi keinoksi vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. Myös EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa jäsenmaita edistämään yhteistuotantoa energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi.  
  

Yhteistuotantolaitos tuottaa sähköä silloin kun sitä tarvitaan  

Yhteistuotantolaitosta käytetään yleensä kaukolämmön tarpeen mukaan eli täydellä teholla, kun lämmöntarve on suurin. Tällöin sillä saadaan tuotettua eniten sähköäkin, mikä vastaa hyvin tarpeeseen. Sähköntarve on tyypillisesti suurimmillaan kylmänä pakkaspäivänä eli silloin kun lämpöäkin tarvitaan eniten. Toisaalta yhteistuotantolaitoksessa sähköntuotantoa voidaan myös säätää sähkön markkinahinnan mukaan. Yhteistuotannon säätökykyä ja energiatehokkuutta voidaan edelleen lisätä investoimalla muun muassa lämpöakkuihin ja savukaasulauhduttimiin.   

Yhteistuotanto on sijoittunut ympäri Suomen ja luonut työpaikkoja. Yhteistuotanto tukee kotimaisten polttoaineiden käyttöä ja mahdollistaa alueellisesti hajautetun sähköntuotannon, mikä parantaa toimitusvarmuutta häiriötilanteissa ja energian huoltovarmuutta.