Sähkön hankinta energialähteittäin vuonna 2020
 

  • Teollisuus on suurin energian käyttäjämme. Sen osuus niin Suomen energian kokonaiskulutuksesta kuin sähkön käytöstä on vajaa puolet. 
  • Teollisuuden energian käytön kotimaisuusaste on noin 40 prosenttia eli lähes kaksinkertainen Suomen muuhun energiankäyttöön verrattuna. Näin suomalainen teollisuus on myös merkittävä energian tuottaja. 
  • Metsäteollisuus on tuotannonaloista suurin yksittäinen energian käyttäjä. 
  • Teollisuuden käyttämästä energiasta runsas puolet käytettiin polttoaineina eli lämpönä tehtailla. Osa siitä käytettiin omaan sähköntuotantoon. Loput energiasta tuotiin tuotantoprosessien ulkopuolelta sähkönä.  

Kodin sähkönkäytön laskeminen

Kodin sähkönkäyttöä analysoiva SähköTohtori -ohjelma laskee kotisi sähkönkäytön ja sen jakautumisen antamiesi tietojen pohjalta. Jos tiedossasi on kotisi sähkön vuosikulutus, saat ohjelmalla kodin sähkönkulutuksen jakauman sen pohjalta. Tarvitset 5-10 minuuttia aikaa ohjelman testaamiseen.