Energiasta

Suomen tie vähähiilisyyteen perustuu puhtaaseen energiaan, toimitusvarmoihin verkkoihin ja toimiviin energiamarkkinoihin. Suomen vahvuus on energian monipuolinen tuotantopaletti. Energiajärjestelmämme on luotettava ja tehokas.

Monien mahdollisuuksien ala

Energia-ala on mukana ratkaisemassa ilmastohaastetta

Eurooppa ja Suomi on asettanut itselleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää laajoja muutoksia energia- ja talousjärjestelmässä. Kysymys ei ole yksittäisitä osista, vaan energiantuotannon, siirron ja käytön muodostaman kokonaisuuden uudistamista. Laajempi järjestelmä mahdollistaa päästövähennysten nopeuttamisen, mutta myös täysin uusia palveluita. 

Energia-ala on sitoutunut puolittamaan kaukolämmön ja sähkön tuotannon päästöt 2030 mennessä. Puhtaan teknologian käyttöönoton myötä  Eenergiatuotannon päästöt laskevat marginaaliin 2030-luvun aikana.

  • Meneillään oleva iso energiamurros liittyy puhtaan sähkön laajamittaiseen hyödyntämiseen. Liikenteen, työkoneiden ja teollisuuden fossiilisia energialähteitä voidaan korvata sähkön avulla. Suomen tavoitteena on 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskunnan sähköistymisen tarkoittaa sähkön kysynnän merkittävää nousua.  
  • Näin energia-ala pystyy auttamaan yhteiskuntaa tiellä kohti vähähiilisyyttä ja toimimaan keskeisenä ratkaisijana ilmastohaasteessa. Samanlainen kehitys on käynnissä koko Euroopassa ja energia-alan osaamiselle tulee olemaan kysyntää. Energia-alan osaajana on mahdollisuus työllistyä monenlaisiin tehtäviin, koska esimerkiksi sähköjärjestelmä on tulevaisuudessa kaiken osana.  

Hiilineutraali yhteiskunta perustuu energiayhtiöiden toteuttamille käytännön ratkaisuille 

  • Energiamurros on jo käynnissä ja alan investoinnit suuntautuvat puhtaaseen tuotantoon. Energia-ala toteuttaa muutosta yhdessä muiden toimialojen ja asiakkaiden kanssa. Energiayhtiöiden teot vähentävät teollisuuden, liikenteen, rakennusten lämmityksen, palveluiden ja maatalouden hiilipäästöjä. 
  • Suomen tie vähähiilisyyteen perustuu puhtaaseen energiaan, toimitusvarmoihin verkkoihin ja toimiviin energiamarkkinoihin. Sähkö-, kaukolämpö- ja kaasuverkot ja joustavat markkinat ovat perusta uuden puhtaan energiajärjestelmän toimivuudelle. 
  • Kiertotalous tarkoittaa toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä, josta kaikki hyötyvät. Energiaksi käytetään maa- ja metsätalouden sivuvirtoja, jätteitä ja hukkalämpöjä. Samalla puhdas energia mahdollistaa kiertotalouden. 
  • Suomalainen energia on toimitusvarmaa ja kustannustehokasta. Energia-alan vastuullisuus on sitä, että huolehdimme yhteiskunnan toimintakyvystä hiilineutraaliuteen johtavalla tiellä. 
     Hiilineutraaliin yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaan lisää sähköntuotantoa, energiatehokkuutta, säätövoimaa, sähkön siirtoyhteyksien vahvistamista ja uutta teknologiaa. 
  • Kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannossa siirrytään päästöllisistä polttoaineista päästöttömiin ja hyödynnetään teollisuuden sekä liike- ja palvelurakennusten tuottamia hukkalämpöjä. 

Mistä sähkö tulee kotisi sähkölaitteisiin?

Mistä sähkö oikein tulee? Miten se kulkeutuu kotisi pistorasiaan? Katso STEK:n, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry:n animaatio alta.