Geoterminen energia on maansisäistä lämpöä. Erotuksena maalämmöstä, jonka saa aikaan auringon energia, geoterminen lämpö on maan sisuksissa tapahtuvien radioaktiivisten hajoamisten tuottamaa lämpöä. Tätä lämpöä siirtyy myös maan kuoren ylempiin kerroksiin. Suomessa on pilotoitu geotermistä energiaa esimerkiksi St1 ja Fortumin Otaniemen geolämpöhankkeessa. Lue lisää hankkeesta: 

Geotermistä energiaa voidaan hyödyntää käyttämällä suoraan kuumien lähteiden lämpöenergiaa tai poraamalla kallioperään riittävän syvä reikä, jonka kautta johdetaan kuumaa vettä maanalaisesta vesivarastosta. Tai vaihtoehtoisesti kierrätetään reiässä sinne pumpattua vettä, joka kierron aikana lämpenee. Lämmintä vettä voidaan suoraan käyttää lämmityksessä tai sähköntuotannossa. 

Geotermistä energiaa hyödynnetään runsaasti Islannissa, jossa se on maan tuliperäisyyden vuoksi helposti hyödynnettävissä, kun kuuma vesi saadaan läheltä maan pintaa. Geotermistä energiaa voidaan hyödyntää myös muualla, mutta tällöin maahan porattavien reikien täytyy ulottua huomattavasti syvemmälle, jopa kilometrien syvyyteen. Esimerkiksi Ruotsissa Lundin kaupungissa käytetään 800 m syviä reikiä, joista saadaan 21 Celsius-asteista vettä. Mitä syvempi reikä, sitä lämpimämpää vettä saadaan. 

Geoterminen energia on lähes päästötöntä. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin hyvin syvällä olevan veden rikkioksidi, typpioksidi, metaani ja muut pitoisuudet, joiden vuoksi sitä ei voida käyttää suoraan esimerkiksi kaukolämmitysverkossa. Geotermistä energiaa pilotoidaan, mutta teknologia ei ole vielä täysin kehittynyt. Suurimpana haasteena laajemmalle käytölle ovat toistaiseksi erittäin syvälle ylettyvien reikien porauskustannukset.