Sähköverkkojen suunnittelusta toteutukseen

Mikko on Vantaan Energia Sähköverkojen yleissuunnittelija. Hänen työtehtäviinsä kuuluu sähköverkon yleissuunnittelu ja pitkän aikavälin suunnittelu, jossa tarkoituksena on sähkön jakeluverkon toteuttaminen pitkällä aikavälillä.

Työhön kuuluu olennaisesti myös osallistuminen kaupungin maakäytön suunnitteluun sekä kaavalausuntojen laatiminen kaupungille koskien kaava-alueiden sähköverkkoa.

Mikko opiskeli ammattikorkeakoulussa automaatiotekniikan insinööriksi ja sen jälkeen diplomi-insinööriksi. Opinnoissaan hän keskittyi pääsiassa sähkövoimatekniikkaan ja sähkömarkkinoihin.

Yleissuunnittelijan työssä olennaista on osata pien- ja keskijänniteverkkojen suunnitteluperusteet sekä tietotekniset taidot, erityisesti tietokantojen tuntemus on tarpeen. – Olen myös paljon yhteydessä sähkö- ja kaukolämpöverkon suunnittelijoihin, verkon rakentajiin sekä Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelijoihin, joten vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, Mikko jatkaa.

Mikon mukaan hänen työnsä parhaita puolia ovat vaihtelevat työtehtävät sekä vapaus päättää missä järjestyksessä asiat suoritetaan, – Nämä tekevät työpäivistä hyvin mielenkiintoisia ja erilaisia.

– Vantaan Energiassa on mielestäni hyvä työilmapiiri ja täällä työskentelevä henkilöstö on melko nuorta, Mikko kerhuu. Myös erilaiset henkilöstön koulutusasiat on järjestetty hyvin.