Puhtaampi ja turvallisempi elinympäristö

Minulla on kymmenen vuoden työura Vantaan Energiassa, josta suurimman osan ajasta olen työskennellyt ympäristöinsinöörin tehtävässä. Olen opiskellut Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa energiatuotantoa sekä ympäristötekniikkaa ja valmistunut sieltä diplomi-insinööriksi.

Vantaan Energialle tulin aluksi tekemään diplomityötä ympäristöjärjestelmistä ja ympäristökirjanpidosta, jonka jälkeen olen toiminut ympäristöinsinöörin töiden lisäksi myös monissa muissa työtehtävissä. Esimerkiksi erinäisissä hankkeissa.

Työtehtäviini ympäristöinsinöörinä kuuluu ympäristöjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, yhteiskuntavastuusta raportoiminen, ympäristölupahakemusten sekä suunnitelmien laatiminen päästöjen tarkkailemiseksi. Viestintä kuuluu myös olennaisesti tehtäviini, sillä olen tiiviisti mukana kehittämässä ympäristö, – ja yhteiskuntavastuuviestintää. Erityisen tärkeää ympäristöinsinöörin työssä on omata perustietämys energia-alasta sekä olennaista on myös tuntea ympäristölainsäädäntö. Työssä toimitaan monien eri tahojen ja sidosryhmien kanssa, joten hyvien vuorovaikutustaitojen omaaminen on tärkeää.

Olen viihtynyt työssäni erittäin hyvin. Olen aina ollut kiinnostunut ympäristöasioista, joten työskentely itseäni suuresti kiinnostavien asioiden kanssa on mielekästä. Ympäristöinsinöörin työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Jatkuva kehittyminen on hyvä asia, vaikka se tuo myös mukanaan haasteita. Toimintaympäristöjen muutos sekä lainsäädännön jatkuva muuttuminen tuovat omat haasteensa ja työssäni asiat myös usein tapahtuvat melko nopealla temmolla.

Vantaan Energia on mielestäni erittäin hyvä työnantaja ja varsinkin ympäristöasioissa erityisen aktiivinen. Yrityksessä kannustetaan itsensä kehittämiseen ja ilmapiiri on hyvä. Olen myös tyytyväinen työsuhde-etuihin, joita meillä on tarjolla.

Harrastukset: Vapaa-aikana ulkoilen perheeni kanssa sekä harrastan paljon erilaista liikuntaa. Katson mielelläni erilaisia elokuvia, joista pääasiassa suomalaisia elokuvat, komediat ja draamat ovat mieluisia.