Jussi Jyrki Salonen ja Katja Lipponen työskentelevät kantaverkkoyhtiössä Fingrid Oy:ssa. Toimenkuvaan kuuluvat kotimaan lisäksi koko Euroopan sähkömarkkinoita koskevat kehityslinjat.

Perinteiset sähköyhtiöt ovat tuttuja jokaiselle suomalaiselle. Mielikuva sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta ja käyttövarmuudesta vastaavasta kantaverkkoyhtiö Fingridistä on kuitenkin jäänyt monille vieraaksi ja jopa harmaaksi. Käytännössä yhtiö vastaa siitä, että voimalaitosten tuottama sähkö siirtyy paikallisiin verkkoihin.

Tehtävä edellyttää 250 asiantuntijaa työllistävältä organisaatiolta entistä enemmän myös kansainvälistä osaamista, sillä sähköverkkoja suunnitellaan yhteistyössä eri maiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Tätä painottaa myös järjestelmäkehityksestä vastaava johtaja ja johtoryhmään kuuluva Jussi Jyrinsalo.

Monen muun fingridiläisen tavoin hänellä on takanaan jo pitkä ura yhtiön palveluksessa. Tutkijataustan omaava sähkövoimatekniikan lisensiaatti on vuosien varrella ollut muun muassa suunnitteluinsinöörinä sekä projekti-, myynti- ja teknologiapäällikkönä.

Nykyisessä tehtävässään hänellä on tiukka kansainvälinen kytkös. Ympäristöystävällinen, kestävän kehityksen periaatteita kunnioittava ja ilmastonmuutosta hillitsevä energiantuotanto on noussut viime vuosina alan ykkösagendaksi ympäri Eurooppaa.

Sen laajamittainen toteuttaminen vaatii kuitenkin lisää maiden välisiä sähkönsiirtoyhteyksiä, jotka on suunniteltava hyvässä yhteistyössä kaikkien eurooppalaisten kantaverkko-
yhtiöiden kesken.

– Olemme kansainvälisestikin mitaten yksi alan kustannustehokkaimmista ja käyttövarmimmista yhtiöistä.

Tarjolla monipuolisia urapolkuja

Sähkönsiirron ja verkon toimivuuden lisäksi Fingridin tehtävänä on edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta. Yksi sen eteen työskentelevistä on sähkömarkkinoiden kehitystä seuraava asiantuntija Katja Lipponen, joka pureutuu työssään myös markkinoiden läpinäkyvyyteen.

-Suomessa ja Pohjoismaissa sähkömarkkinat avautuivat jo 1990-luvulla. Olemme tässä kohtaa selkeitä edelläkävijöitä, jolla on annettavaa myös muille, Lipponen kertoo.

Hänen oma urapolkunsa alkoi Fingridissä vajaa pari vuotta sitten. Nykyistä pestiään hän pitää likipitäen täysosumana, sillä se on suoraa jatkumoa taannoiselle diplomityölle.

– Täällä tehdään työt hyvin ja yhtiö antaa mahdollisuuden viedä omia ideoita eteenpäin. Fingrid on sähkömarkkinaintegraation edetessä myös yhä kansainvälisempi työpaikka, Lipponen toteaa.

Ahaa-elämyksiä on vuosien varrella kokenut myös Jussi Jyrinsalo. Tarjottujen työtehtävien monipuolisuus on pitänyt hänet talossa pian parikymmentä vuotta ja se on myös seikka, johon yhtiön henkilöstöstrategiassa panostetaan.

-Monipuoliset työtehtävät ja tehtäväkierto ovat avainasioitamme. Sen lisäksi jokaista fingridiläistä kannustetaan omassa työssään tuotekehitykseen ja parempiin käytäntöihin.