”Työurani Kuopion Energialla alkoi vuonna 2001, kun minut valittiin avoinna olevaan verkkoinsinöörin toimeen. Taustalla oli putkiasentajan ja LVI-insinöörin tutkinnot. Valintaani vauhditti varmasti aikaisempi, puolen vuoden mittainen kaukolämmön käyttömestarin vuorotteluvapaan sijaisuus. Töiden ohella jatkoin myös opintojani ja sain ympäristötekniikan insinöörin paperit vuonna 2002.

Käyttömestarin tuurauksen jälkeen työskentelin kolme vuotta kaukolämpöverkon rakentamisen valvontatehtävissä. Se antoi hyvän pohjan nykyiseen tehtävääni: olen toiminut reilut neljä vuotta kaukolämmön käyttöpäällikkönä.

Käyttöpäällikön tehtäviin kuuluu kaukolämpöverkoston ja siihen liitettyjen lämpökeskusten ja pumppaamoiden käyttö ja kunnossapito. Työhön sisältyy myös monenlaista raportointia sekä osaston ympäristöasiat, esimerkkinä ympäristöluvat ja päästökauppa.

Kuopion Energia on työnantajana antanut minulle haasteellisen työkentän. Olen päässyt toteuttamaan oppimiani asioita, jotka olen tähän mennessä tallentanut omalle ”kovalevylleni”. Käyttöpäällikkönä toimin käyttö- ja kunnossapitotiimissä, jossa on noin 20 rautaista ammattilaista. Näen oman tiimini työkentän myös tulevaisuudessa haastavana ja entistäkin tärkeämpänä, koska pääpaino uuden rakentamisesta siirtynee yhä enemmän vanhan kunnostamiseen ja ylläpitoon.

Tiukentuneet ympäristönormit ja muut lämmöntuotantoon kuuluvat velvoitteet aiheuttavat myös sen, etten voi jäädä makaamaan laakereillani. Ammattitaitoa pitää pystyä jatkuvasti kehittämään. Työnantaja on tukenut ja antanut hyvät mahdollisuudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.”