Jätepolttoaine?

Materiaalin kierrätys tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi
Korkealaatuisten kierrätysmateriaalien tuottamiseen ja uusien materiaalien kierrättämiseen tarvitaan kehittyviä teknologioita. 
Luonnonvarojen kulutuksen nopean kasvun ja energian hinnan kohoamisen myötä kokonaan uusien ja korkeammalle jalostettujen tuotteiden valmistaminen jätteistä ja jätevesistä voi olla tulevaisuuden mahdollisuus.

Kierrätyspolttoaine on jätteistä valmistettua polttoainetta
Sitä valmistetaan erilliskerätystä niin kutsuttua energiajakeesta, joka on usein materiaalikeräykseen kelpaamatonta, esimerkiksi likaantunutta paperia ja muovia.
Energiajäte ja energiajae on sekajätteestä lajiteltua jätettä, josta voimalaitoksessa polttamalla saadaan lämpöä ja sähköä. Energiajae lajitellaan ja murskataan tasaiseksi rakeeksi. Kotitalousjätteen ja liikekiinteistöjen lisäksi kierrätyspolttoainetta voidaan valmistaa esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen lietteistä, elektroniikkaromusta ja autonrenkaista. Nämä kuitenkin vaativat erikoisstekniikkaa.

Ympäristökuormitus vähenee, kun energiajätettä kerätään, sillä kaatopaikkajätteen määrä vähenee ja energiaa tuotetaan kierrätetystä aineesta. Ratkaisuja uusien ratkaisujen kehittäminen jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen voivat olla esimerkiksi:
- Uudet ja jalostetut tuotteet jätemateriaaleista
- Biopolttoaineiden, biomateriaalien ja energian tuotanto jätteistä ja lietteistä
- Ekokaivokset
- Jäteteknologioiden ja –järjestelmien optimointi ja ekotehokkuuden arviointi

Plussat:

 • Uusien arvokkaiden materiaalien ja energian tuotanto jätteestä voi olla taloudellisesti kannattavaa
 • Energia- ja materiaalitehokkaat veden ja jätemateriaalien käsittely- ja kierrätysteknologiat voivat parantaa kilpailukykyä
 • Jätteiden hyödyntäminen ja vesitehokkuus säästää luonnonvaroja ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
 • Ympäristövaikutusten ja –riskien minimointi

Miinukset:

 • Laadun tasaisuuden varmistaminen
 • Savukaasujen rittävä puhdistus
 • Lataa Mistä virtaa? -esite ja tutustu tarkemmin, miten sähkö ja kaukolämpöä tehdään.

  Esitteestä löydät myös tietoa koulutuspoluista ja energia-alan ammateista.

  Lue Mistä virtaa? -esite (pdf)

 • Mistä sähkö tulee
  kotisi sähkölaitteisiin?

  Mistä sähkö oikein tulee?
  Miten se kulkeutuu kotisi pistorasiaan?
  Katso STEK:n, Sähköturvallisuuden
  Edistämiskeskus ry:n animaatio alta.

  Lue lisää