Alan vaihdos on askel kohti omaa juttua

Kun työyhteisössä vallitsee hyvä ilmapiiri, on sinne mukava palata useampanakin kesänä

Kuka?  

Matti Kvick  

Opiskelee: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, sähkötekniikan insinööri 

Työskentelee: tekninen asiakaspalvelija, KSS Energia Oy 

Matti Kvick on toista kesää KSS Energian sähköverkkojen puolella teknisenä asiakaspalvelijana. Monipuolisten ja sopivan haasteellisten töiden vuoksi oli KSS Energialle helppo tulla takaisin uudelleen. Myös muut kesätyöntekijät ovat palanneet, mikä kertoo hänen mielestään konsernin avoimesta ja auttavasta ilmapiiristä. Matti kuvailee KSS Energian työyhteisöä paikaksi, jossa avun kysymistä ei tarvitse jännittää, vaan tarpeen tullen sitä on aina saatavilla.  

Teknisen asiakaspalvelijan roolissa Matti auttaa asiakkaita ja neuvoo eri sidosryhmiä, kuten urakoitsijoita erilaisten tarpeiden kanssa. Tänä kesänä Matti pääsi uusien haasteiden pariin, sillä työssä käytetyt järjestelmät olivat uudet. ”Myös erityisesti aurinkosähköön liittyvät kyselyt ovat vain lisääntyneet energian hintojen nousun myötä ja niiden parissa töitä riittää”, hän lisää.  Matti aikoo tehdä myös opintoihin liittyvän työharjoittelunsa sekä opinnäytetyönsä KSS Energialle.  

Moni ei tiedä, että KSS Energia on oikeastaan konserni, joka kattaa emoyhtiön KSS Energia Oy:n lisäksi myös tytäryhtiöt: KSS verkko Oy, KSS Lämpö Oy, KSS rakennus Oy sekä Suomen Energia-Urakointi Oy. Näistä Matti työskentelee KSS verkon puolella. KSS Energia tarjoaa sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua Kouvolan seudun koteihin ja yrityksiin, sekä myy sähköenergiaa ja -osaamista myös muualle maahan. Energian tuottaminen, hankkiminen ja erilaiset ympäristövastuulliset energiaratkaisut ovat KSS:n parasta osaamista: ilmastoedelläkävijäyrityksen vuoden 2021 uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannosta olikin 80 % ja kaukolämmön tuotannosta 70 %. 

Ennen sähkötekniikan opintojaan Matti opiskeli rakennusinsinööriksi. Alan vaihdos tapahtui oman kiinnostuksen myötä: sähkön parissa pääsee tekemään erityyppisiä tehtäviä, sillä ala muuttuu koko ajan energiamurroksen myötä. ”On niin paljon erilaisia mahdollisuuksia ja työ on erittäin vaihtelevaa sekä monipuolista”, hän tuumii.