Ammattislangin ja maallikon välissä on viestijä

Tekninen osaaminen yhdistettynä luoviin työtehtäviin sai hakeutumaan Hyvinkään lämpövoimalle

Kuka?

Hanna Liukko

opiskelee: Vaasan yliopisto, viestintätieteet

Työskentelee: Viestinnän kesätyöntekijä, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Lämpövoima on paikallinen kaukolämpöyhtiö, jonne haettiin viestinnän harjoittelijaa. Hanna Liukko kiinnostui ilmoituksesta, sillä harjoittelija pääsisi uudistamaan yrityksen nettisivuja ja koostamaan digitaalista vuosi- ja vastuullisuuskertomusta.  

”Tein kandidaatintyöni vastuullisuusviestinnästä, joten minulla oli siitä jo teoriapohjaa. Harjoittelussa asiat konkretisoituvat. Vastuullisuus on alalla mielettömän tärkeää”, Hanna perustelee. Myös yrityksen arvot vastasivat Hannan omia. Nyt hän on ollut Hyvinkään lämpövoimalla yli puoli vuotta, sillä hän jäi talvella alkaneen harjoittelun jälkeen kesätöihin.

Verkkosivu uudistuksen ja vastuullisuuskertomuksen tekemisen lisäksi Hanna tuottanut sisältöä eri kanaviin ja eri tarkoituksiin sekä ollut mukana brändiuudistuksessa. Brändiuudistuksen myötä Hyvinkään Lämpövoiman logo ja ilme uudistuivat täysin, joten lukuisia eri viestintämateriaaleja päivitettiin uudelle ilmeelle. Lisäksi Hanna on päässyt harjoittelijana tekemään julisteita Hyvinkään Lämpövoiman Rockfest-pisteelle sekä toimimaan valokuvausassistenttina.  

Viestintäosaajan työkenttä on laaja, sillä jokainen yritys tarvitsee viestinviejää- niin organisaation sisällä, kun ulospäin. Hanna perustelikin opintosuunnan valintaa sen laaja-alaisuudella. ”Viestijä on aina organisaation ja siitä tietämättömän välissä. Pitää osata kertoa asiat niin, että kuka tahansa tietää, mistä puhutaan”, Hanna kuvailee viestijän työnkuvaa. Haasteeksi muodostuukin juuri erikoisalasanasto. Jotta voi kirjoittaa jostain, se täytyy itse sisäistää. Hyvinkään lämpövoimaa Hanna kuvailee sopivan pieneksi ja lämminhenkiseksi paikaksi, jonne oli tervetullut olo. ”Lämminhenkisyys kirkastui myös yrityksen brändiuudistuksessa –HLV:n brändin ytimessä korostuu kaukolämmön tuottamisen lisäksi ihmisten lämpö”.

Hanna haluaa painottaa energia-alan yhteiskunnallista merkitystä, sillä sähköt ja lämpö vaikuttavat jokapäiväiseen arkeemme. Energia-alalla innovoidaan jatkuvasti uutta, jonka vuoksi luovaa mieltä tarvitaan. Hän summaakin, että vasta Hyvinkään Lämpövoimalla alan tärkeys konkretisoitui. ”Kaikki energia-alalla ovat merkittävässä asemassa, koska he turvaavat arjen perustarpeita. Jos kokee jatkuvan kehittymisen ja vaihtelevuuden muuttuvassa työympäristössä tärkeäksi, niin suosittelen alalle hakeutumista” hän päättää.