Energia-alan hyvä työllisyystilanteen vuoksi alavalinta oli selvä

Työharjoittelun mielenkiinto piilee tuttujen työtehtävien ja uusien haasteiden välimaastossa

Kuka?

Valtteri Saloniemi

Opiskelee: Kuopiossa Savonia Ammattikorkeakoulu, sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Työskentelee: Sähkö- ja automaatioasentaja harjoittelija, Kuopion Energia

Valtteri Saloniemi oli opintojen kautta tietoinen Kuopion Energian tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista ja päätti hakea yritykseen töihin. Myös kurssikaveri oli kehunut Kuopion Energiaa työpaikkana, joten päätös hakemisesta oli helppo. Erityisesti häntä kiinnosti automaatioon liittyvät tehtävät, kuten antureiden ja mittalaitteiden säätö, -asennus- ja huoltotyöt. ”Tulin Kuopion Energialle todella avoimin mielin, oman osaamisen kehittäminen pääasiana”, Valtteri kertoo. Oppimaan hän onkin päässyt, sillä työtehtäviä Valtterilla on laidasta laitaan: valaisimien huolloista teollisuusventtiileiden automatisointiin tarkoitettujen toimilaitteiden asennuksiin, säätöön ja huoltamiseen. Myös keskijännitemuuntajan kojeiston (kennokokonaisuuden, missä muuntamo liitetään sähköverkkoon ja jännite jaetaan sekä siirretään eteenpäin) katkaisijan huoltotöitä Valtteri pääsee tekemään. Työparina Valtterilla on toinen harjoittelija, jonka kanssa on saanut tehdä hieman haastavampia tehtäviä.

”Hetki sitten asensimme kattovalaisimia uuteen huoneeseen, joka on niin sanottua perinteisempää sähköasennusta”, Valtteri selittää työtehtävistään. ”Perinteisemmät sähköasennukset” pääasiassa mielletään valaisimiin ja sähköpistokkeiden asentamiseen liittyväksi, mutta työ on todellisuudessa paljon monipuolisempaa ja vaihtelevaa. Mielenkiintoisiksi työtehtäviksi Valtteri nimeää eli ultraäänivirtausmittariin ja sen antureihin liittyvät työtehtävät sekä keskijännitetaajuusmuuttajan vesijäähdytysjärjestelmän huoltamisen. Ultraäänivirtausmittarilla voidaan mitata nestevirtauksia putken päältä ilman, että putkelle tarvitsee tehdä muutoksia. Keskijännitetaajuusmuuttajan vesijäähdytysjärjestelmä taas tarkoittaa suuritehoisen tehoelektroniikkalaitteen, (joka ohjaa sähkömoottoria säätämällä tehonsyötön jännitteitä ja taajuutta) nestejäähdytystä, jonka tarkoituksena on estää komponenttien ylikuumeneminen.

Kuopion Energialla Valtteri on viihtynyt hyvin, sillä työkaverit ja työyhteisö ovat olleet kannustavia. Energia-alan Valtteri valitsi oman mielenkiinnon, mutta myös hyvän työllisyystilanteen vuoksi. Hän haluaa kertoa alaa pohtiville, että työ on kokonaisvaltaisesti vaihtelevaa ja ajatustyötä pääsee tekemään. ”Ei tarvitse tehdä aivan samoja asioita päivästä toiseen, ja samalla pääsee myös kehittämään omia ongelmanratkaisutaitoja”, hän päättää.