Kaukolämpö on vauhdikas ja tärkeä ala

Etätöissä proaktiivinen vuorovaikutus korostuu – toisinaan puhelu voi olla vain kuulumisten vaihtoa

Kuka?

Sami Pesonen

koulutus: LUT- yliopisto, energiatekniikan diplomi-insinööri

Työskentelee: Asiakkuus- ja verkostopäällikkö, Hyvinkään Lämpövoima Oy  

Sami Pesonen on työskennellyt Hyvinkään Lämpövoimalla pian seitsemän vuotta. Hänen kiinnostuksensa Hyvinkäätä kohtaan heräsi hiilineutraalin kaukolämmöntuotannon ja asiakaslähtöisen työn vuoksi. Sami vastaa työssään asiakkuuksista, kaukolämpöverkoista, ympäristöasioista ja energianhankinnasta.

Energia-alalla työskentely kiinnostaa, sillä ala on murroksessa kohti energiatehokkaampia ja hiilineutraalimpia ratkaisuja. ”Vauhti on vain kiihtynyt viime vuosina ja nyt meneillään oleva energiakriisi on tuonut entisestään tilaa uusille innovaatioille ja nostanut kaukolämmön merkitystä yhteiskunnassa”, hän kertoo. Venäjän hyökkäyssodasta aiheutunut energiakriisi on todistanut, kuinka uusia energiaratkaisujen tarvitaan entistä nopeammin ja miten yhteiskunnallisesti merkittävä toimiala on kyseessä.

Myös Hyvinkään Lämpövoimalla on suunnitteilla ja toteutuksessa uusia ratkaisuja aina lämmön kausivarastoinnista ja tuotannon optimointiratkaisuista asiakkaille tarjottaviin energiatehokkuuspalveluihin. Nämä palvelut ovat esimerkiksi vesi- ja kaukolämpömittarien sekä olosuhde- ja vuotovalvonta-antureiden yhteisen etäluentaratkaisun muodossa.

Esihenkilöiltä vaaditaan taitoa kohdata erilaisia ihmisiä sekä antaa tilaa yksilölliselle työntekemiselle. Sami pyrkii omalla esimerkillään toimimaan työntekijöiden tukena edistämässä asioiden toteutumista. Jokaista esihenkilöä on varmasti myös koetellut koronapandemia, mikä pakotti kaikki etätöihin. Sami soitteli usein kysyäkseen, miten tiimiläisillä menee. Nyt viikoittaiset palaverit on otettu käyttöön, tälle ei aiemmin ollut samanlaista kysyntää. ”Ennen säännöllisiä viikkopalavereita ja viikon kuulumiset vaihdettiin päivittäin tässä kahvipöydän ääressä. Kahvipöytäkeskustelujen lomassa tulee monesti myös ideoita ratkaista jokin ongelma tai keksitään uusi kehitysidea” hän viittoilee pöydän ääreen.