Kokeneempien matkassa oma asiantuntijuus kehittyy  

Ammatillisesta koulutuksesta on hyötyä insinööriopinnoissa   

Kuka?

Aleksi Suopajärvi

Opiskelee: Lapin Ammattikorkeakoulu, sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Työskentelee: Verkostoasentaja-kesäharjoittelija, Rovakaira

Kittilän seudulta kotoisin olevalla Aleksi Suopajärvellä on taustalla maanmittausalan ammattitutkinto.  Perheessä on kuitenkin energia-alan ammattilaisia, minkä vuoksi hänen mielenkiintonsa heräsi alaa kohtaan. Nyt hän opiskelee Lapin Ammattikorkeakoulussa Kemin toimipisteessä sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi. Hän työskentelee verkostoasentajana Rovakairalla. Maamittausalan tutkinnosta on hyötyä harjoittelussa, esimerkiksi maastosuunnittelun tehtävissä. 

Aleksi pääsi heti ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen oman alansa harjoitteluun. Koska aiempaa työkokemusta alalta ei vielä ollut, hän tekee töitä ohjatusti tai kokeneemman kollegan kanssa. Työssä pääpaino on muuntajien ja erottimien maadoitusmittauksissa. Maadoitusmittauksella tarkoitetaan sähköjärjestelmälaitteen yhdistämistä maahan. Tällä tavoin varmistetaan, että käytteenotettavan tai kuntotarkistettavan sähköverkon maadoitukset täyttävät suojatasovaatimukset. Myös kaapelivianetsintää hän on päässyt tekemään. Kokeneemmat kollegat ovat ottaneet Aleksin mukaan eri paikkoihin: hän on päässyt niin maastoon asennustöihin, kuin tutustumaan Kaihuan voimalaitokseen sekä työkeikoille myös Rovaniemen ulkopuolelle. ”On ollut todella kiva, että pääsee sähköasentajien matkaan. Kun työkokemusta ei itsellä vielä ole, niin siinä oppii hyvin samalla” Aleksi kertoo.

Aleksi on viihtynyt Rovakairalla loistavasti. Kaikki otetaan huomioon ja yhteishengessä tietoa jaetaan: ”On hyvä, että pian eläkkeelle siirtyvät jakavat käytännön kokemusta, kun taas vastavalmistuneilla on uusinta tietoa, näin kaikki oppivat”, Aleksi selittää.

Aleksille työt energia-alalla luovat varmuutta. ”Ala on tulevaisuuden ala, ja työn loppumista ei tarvitse pelätä, vaan kyseessä on vakaa työllistäjä”. Juuri tämän vuoksi hän rohkaisee nuoria pohtimaan, josko energiasektori olisi varteenotettava ala. ”Alan monipuolisuus ja sen tuomat haasteet pitää oman mielenkiinnon yllä, ja siksi suosittelen lähteä rohkeasti kokeilemaan” Aleksi summaa.