Salapoliisityötä Excelin avulla

Mentorointiohjelman kautta konserni tutuksi

Kuka?

Piitu Mäkinen

Opiskelee: Vaasan yliopisto, tuotantotalous

Työskentelee: Tekninen assistentti, Vaasan Sähköverkko oy  

Sään vaihtumista voi seurata ikkunasta Vaasan Sähköllä samalla, kun Piitu Mäkinen kertoo opinnoistaan ja töistään. Ensimmäisen vuoden tuotantotalouden opinnot Vaasan yliopistolla tulivat valmiiksi ja nyt hän työskentelee teknisenä assistenttina Vaasan Sähköverkoilla. Ihmiset virheellisesti luulevat hänen työskentelevän talonmiehenä, mutta oikeastaan työkaluna toimii Excel, ja työtehtäviin kuuluu muun muassa sähköliittymien kirjauksia ja korjauksia, liittymien siirtoja uusien omistajien nimiin ja muita suunnittelijoille siirtyviä tehtäviä. Työssä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja ja parasta on se, kun saa itsenäisesti ratkaistua ongelmatilanteita.

Ensikosketuksen Vaasan Sähkö-konserniin Piitu sai Energy Academy Mentor-ohjelman kautta. Ohjelma on korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu, ja sen ideana on työelämään siirtymisen sujuvoittaminen ja painopisteinä oman osaamisen kehittyminen ja verkostojen luominen jo opiskeluvaiheessa. Tuttuun konserniin oli helppo hakea kesätöihin.

Mentorointiohjelman myötä energia-alan erityispiirteet ja sähköverkkoyhtiöiden rooli selkiytyivät opiskelijalle. Sähköverkot eivät myy sähköä, vaan vastaavat sähköverkoista, kuten niiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. ”Selkeytän aina kaikille, että olen se siirtolasku” Piitu naurahtaa.

Lopuksi Piitu haluaa kertoa nuorille ammatinvalintaa pohtiville, ettei opintojen tarvitse olla yksi selkeä reitti, sillä pääainettakin voi vaihtaa opintojen aikana. Piitu painottaa, että ennakkoluulottomuudella jo opiskelu vaiheessa pääsee pitkälle. ”Energia-alalla on paljon erilaisia työtehtäviä erilaisille osaajille, niin jokaiselle löytyy jotakin”, hän tiivistää.