Työtehtävänä vastuullisuus

Energia-alan ulkopuolelta tulevalla on valttikorttina uudet näkökulmat ja toisen alan asiantuntijuus

Kuka?

Elli Antikainen

Koulutus: Jyväskylän yliopisto, yhteisöviestintä (kandi ja maisteri) ja kauppatieteet, johtaminen (maisteri)  

Työskentelee: Viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö  

Elli Antikainen muutti Helsingistä takaisin kotikonnuilleen Savoon keväällä 2022 löydettyään uuden työpaikan Savon Voimalta viestintä- ja vastuullisuuspäällikkönä. Mihin tahansa työpaikkaan hän ei olisi lähtenyt, vaan tiettyjen reunaehtojen oli täytyttävä: työn ja työpaikan pitäisi olla mielenkiintoinen ja työnkuvan järkevä kokonaisuus, ja mukana sopivasti uutta. Savon Voima täytti nämä ehdot.  

Savon Voimaan Elli toi mukanaan perinteistä organisaatioiden viestintäosaamista. Vastuullisuus oli Ellille mielenkiintoinen lisä, joka herätti hänen mielenkiintonsa jo työpaikkailmoituksessaan. Vastuullisuuspäällikkönä Ellin tehtävä on viestiä Savon Voiman vastuullisista teoista ja rakentaa vastuullisuuden kokonaisuutta. Ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista vastuuta oli yrityksessä aina kannettu, mutta vastuullisuuden vaatimusten kasvaessa, myös kehitettävää riittää. Vastuullisuudesta viestimisen ja raportoinnin lisäksi esimerkiksi olennaisuusanalyysi ja Savon Voiman vastuullisuusohjelman rakentaminen kuuluvatkin Ellin työnkuvaan. 

Sopivan kokoisessa yrityksessä jokainen pääsee aidosti vaikuttamaan ja merkitystä työpäivään luo yrityksen yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä. Energia-ala oli Ellille ennalta tuntematon. Hän katsoo alaa tuorein silmin, joten siitä viestiminenkin on selkeää.  ”Näin humanistina saan kysellä tyhmiä kysymyksiä asiakkaidemme puolesta”, hän naurahtaa ja toteaa, että työkaverit mielellään selittävät teknistä sanastoa. 

Oman asiantuntijuuden tuominen itselle tuntemattomalle alalle ja koko toimialan katsominen uusin silmin ovat Ellin työn parhaita puolia. Myös nopea uudistuminen ja jatkuva kehitys pitävät mielenkiintoa yllä. Nuorille Ellillä on selvä viesti: ”Älä sulje mitään vaihtoehtoja pois liian aikaisin, sillä et voi tietää minne ne voivat viedä”.