Voimalaitoskäyttäjän moninaiset tehtävät

Ei ole harvinaista, että insinööriopiskelijat pääsevät oman alansa töihin jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen  

Kuka?  

Antti Spens  

Koulutus: XAMK-ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus, energiatekniikan insinööri  

Työskentelee: Voimalaitoskäyttäjä jätteenpolttolaitoksella, Kotkan Energia

Antti Spens on työskennellyt Kotkan Energialla hyötyvoimalaitoksella neljän vuoden ajan. Vuonna 2021 energiatekniikan insinööriksi valmistunut Antti aloitti Kotkan Energialla jo ensimmäisen opiskeluvuoden päätyttyä. Valmiiksi tuttuun paikkaan oli helppo suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelujakso ja tehdä opinnäytetyö. Nyt hän toimii hyötyvoimalaitoskäyttäjän sijaisena ja hänen työsopimuksensa ollaan vakinaistamassa.  

Hyötyvoimalaitoksella polttoaineena käytetään jätteitä. Antin tehtäviin kuuluu pääsääntöisesti operoida hyötyvoimalaitosta, jotta se palvelisi ja tuottaisi energiaa mahdollisimman turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Operointi tapahtuu valvomosta käsin. Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluu kenttätyöskentelyä, joka käsittää tarpeen vaatiessa pieniä toimenpiteitä, kuten vuotojen korjaamista. Työskentely tapahtuu pareittain vuoroissa, jolloin toinen on valvomossa ja toinen kentällä. Antti saa itse päättää työtehtäviensä järjestyksen ja työpäivät ovat todella vaihtelevia ja keskenään erilaisia.

Kotkan Energialla tapahtuu juuri nyt paljon: se on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen projektikehitysyhtiön Nordic Ren-Gas Oy:n kanssa uudesta tuotantolaitoksesta nimeltä Power-To-Gas. Prosessissa raaka-aineet ovat hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Näistä syntyy liikennepolttoaineeksi kelpaavaa uusiutuvaa kaasua. ”Se on suuri askel kohti hiilineutraaliutta”, Antti täsmentää.   

Antti tekee töitä 12 tunnin vuoroissa neljän päivän ajan. Tämän jälkeen koittavat kuuden päivän vapaat. Työntekijät ovat itse halunneet paikallisella sopimuksella tällaisen vuorojärjestelmän. Kotkan Energialla Antti on viihtynyt kuluneet vuodet hyvin. ”Kun on mukava työporukka ja moderni voimalaitos, missä saa työskennellä, niin ei harmita tulla töihin”, hän naurahtaa.  

 Antti itse sai kaveriltaan suosituksen lähteä energia-alalle. ”Laajat mahdollisuudet alalla ja työpaikkojen riittävyys herättivät kiinnostukseni”. ”Ala on juuri nyt murroksessa ja osoittanut tärkeytensä yhteiskunnassa, kuten olemme kaikki varmasti huomanneet”, hän täsmentää.