Arvotus luontoa kohtaan johdatti kohti tulevaa urapolkua

Työn merkityksellisyys korostuu, kun projekteihin saa hoidettavaksi oman vastuualueen

Kuka?

Niklas Ylén

Opiskelee: LUT-yliopisto, kestävän kehityksen diplomi-insinööri,

aiempi koulutus LAB-ammattikorkeakoulu, energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Työskentelee: Tuotekehityksen kesäprojektityöntekijä, Helen  

Niklas Ylénille kalliokiipeilyharrastuksen kautta arvostus luontoa kohtaan on toiminut hänellä suunnannäyttäjänä koulutusvalinnan kanssa. Ympäristöasiat kulkevat käsi kädessä energiasektorin kanssa, joten opiskelupaikaksi valikoitui LAB-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan linja. Kokonaiskäsityksen energia-alasta saatuaan Niklaksen kiinnostus suuntautui kestävään kehitykseen, jota hän nyt opiskelee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Niklakselle on aina ollut tärkeää uuden oppiminen ja innovatiivisten ratkaisujen luominen, joten tuotekehityksen parissa työskentely on luontevaa. Helen puolestaan on organisaationa vaikuttavana osana energiamurrosta, jossa rakennetaan tulevaisuuden energiaratkaisuja. Yhtiö siirtyy entistä tiiviimmin kohti hajautettua energiajärjestelmää, jossa energiaa tuotetaan, otetaan talteen ja varastoidaan useassa paikassa päästöttömästi ja uusiutuvasti. Niklas kertookin mielenkiintoisista innovaatioista kuten meriveden lämmön talteenottohanke sekä maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisujen yhteistyö Lämpöykkönen Oy:n kanssa. Näillä ja muilla innovaatioilla Helen kehittää hiilineutraalia energiajärjestelmää, ja Helenin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030.

Työpöydälleen Niklas on saanut muun muassa kaukolämmön tuotekehitystä, datan analysointia sekä sen visualisointia, markkina-analyysiä sekä muita yhteistöitä- ja projekteja. Työn paras puoli on oma vastuualueen vetäminen tuotekehityksessä. Etätöistä huolimatta tutustuminen kollegoihin on onnistunut. Niklas kuvailee heitä todella osaaviksi ja mukaviksi, ja heiltä voi oppia myös paljon lisää.  

Niklas kertoo, että opintojen ja Helenillä kertyneen kokemuksen myötä työskentely kestävien energiaverkostojen parissa kiinnostaisi häntä tulevaisuudessa. Alanvalintaa pohtivia Niklas haluaa kannustaa hakeutumaan energian pariin jo sen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi. Työt eivät tule loppumaan, sillä sähköä ja lämpöä tarvitaan aina. Alan luonteeseen kuuluu jatkuva muutos ja monipuolisuus. ”Tietynlaista luovuutta myös tarvitaan tällä alalla, vaikka olisikin insinööri” hän naurahtaa.