Kaikki kiertää: toisen jäte on toisen energianlähde

Energia-alan luova puoli korostuu biokaasun tuotannossa, sillä jopa kalojen perkausjäte voidaan hyötykäyttää

Kuka?  

Joakim Strandström  

Opiskelee: Vaasassa Hanken school of economics

Työskentelee: myynti- ja tuotantoassistentti, Gasum  

Joakimilla on alkamassa kolmas vuosi Hankenilla, missä hän opiskelee kauppatieteitä. Nyt myynti- ja tuotantoassistentin työssään Gasumilla on hän päässyt tekemään omaan alaansa liittyviä työtehtäviä, kuten hoitamaan laskutusta. Tämän lisäksi työpäiviin kuuluu eri järjestelmiin tietojen syöttämistä ja niiden hallintaa, kuten kuorma- ja asiakastietojen tarkistusta ja asiakkaiden sopimusten lisäyksiä. 

Alan innovatiivisuus yllätti Joakimin, sillä Gasum etsii koko ajan erilaisia raaka-aineita ja muiden yritysten tuotannosta ylijääneitä jätteitä, joita voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa. ”Minullekin tuli yllätyksenä se, kuinka monesta eri asiasta voidaan tuottaa biokaasua, esimerkiksi jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietteistä tai kalojen perkausjätteestä” Joakim avaa.  

Työn parhaita puolia ovat kehitysmahdollisuudet, joita Gasum tarjoaa. Myös mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, kuten mistä käsin ja missä järjestyksessä työtä tekee, ovat Joakimin työssä parasta. Gasum toimii sähkön myynnin lisäksi myös merellä ja tankkausasemilla, sillä se tarjoaa nesteytettyä maakaasua sekä tankkauspalveluja meriliikenteelle. Nesteytetty maakaasu on puhtaampi vaihtoehto perinteiselle polttoaineelle. 

Joakim muistuttaa, että energiaa tarvitaan kaikkialla. Tämän vuoksi energia-alalta työpaikat eivät katoa ja ala kehittyy koko ajan.”Vaihtoehtoja on lukuisia, ja mahdollisuudet globaaleja, eli voi työllistyä ulkomaillekin”, Joakim tiivistää.