Kansainvälisenä opiskelijana energia-alalla

Työmahdollisuudet energia-alalla houkuttelivat Alfredin Suomeen opiskelemaan.

Irlantilainen Alfred saapui kaksi vuotta sitten Suomeen opiskelemaan energiatekniikkaa. Häntä kiinnosti opiskelu ulkomailla sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi, ja Suomi valikoitu Alfredin kohdemaaksi opintotarjonnan ja kiinnostavuuden takia. ”En tiennyt Suomesta mitään, ja tuntematon houkutti. LUT:issa oli myös kurssitarjonta, jollaista en muissa yliopistoissa nähnyt, erityisesti energiaan liittyvien kurssien osalta”, kuvailee Alfred.

Tällä hetkellä Alfred kirjoittaa kandidaatintutkielmaansa Lahti Energialle. Tutkielmassaan Alfred tekee markkinakartoitusta kaukolämpöön ja -jäähdytykseen käytettävistä teollisuuslämpöpumpuista. “Lahti Energialla halutaan perehtyä tarkemmin teollisuuspumppujen tarjontaan, joten tutkin maailmanlaajuisesti, mitä pumppuja on tarjolla”, kertoo Alfred. Tutkielmaa tehdessään Alfred pääsee tutustumaan aiheeseen laajasti. ”Käyn kaukolämmön tuotantolaitoksilla, jossa pääsen näkemään, millaista työtä siellä tehdään, ja minkälaisia haasteita työssä kohdataan”, Alfred kuvailee.

Alfredin oma kiinnostus Lahti Energian toimintaan poiki hänelle mahdollisuuden kirjoittaa tutkielma yritykselle. ”Kampuksellamme järjestettiin työelämämessut, jossa pääsimme tapaamaan eri yrityksien edustajia. Juttelin pitkään Lahti Energian edustajien kanssa ja kyselin heidän työstään”, Alfred kertoo. Myöhemmin kun Lahti Energialla alettiin etsiä tekijää englanninkieliselle kandidaatintutkielmalle, yritys otti yhteyttä Alfrediin, joka kiinnostui heti tutkielman aiheesta. Kokemus on uusi niin Alfredille kuin Lahti Energialle: ”Olen ensimmäinen kansainvälinen työntekijä täällä. Minut on otettu vastaan avosylin, ja kaikki ovat innokkaita puhumaan englantia kanssani”, Alfred iloitsee. Hän työskentelee toimistolla, jossa tukea on aina tarjolla. ”Minulla on oma ohjaaja, jolta saan tukea ja kannustusta aina tarvittaessa. Saan kuitenkin vapaat kädet tutkimukseni kanssa, mistä olen nauttinut”, hän kuvailee.

Suomessa Alfred on pitänyt työskentelyn lisäksi erityisesti opiskelijakulttuurista, ja hän on päässyt opintojensa kautta tutustumaan niin paikallisiin kuin kansainvälisiin opiskelijoihin. Myös opintojen kannalta Alfredilla on antaa kiitosta: ”Täällä opiskelu on joustavaa, ja kurssivalikoima on laaja, millä voi vaikuttaa paljon oman tutkinnon sisältöön”, hän kuvailee. Alfred aikoo jatkaa maisteriopintoihin Suomessa, minkä jälkeen häntä kiinnostaisi jäädä Suomeen työskentelemään. ”Täällä on energia-alalla paljon mahdollisuuksia, jotka houkuttelevat”.