Nuori työntekijä tarjoaa uusia näkökulmia ja ideoita

Energia-alalla pääsee näkemään, mitä konkreettisia toimia esimerkiksi hiilineutraaliuden eteen tehdään.

Kuka: Ella Tapanainen

Opiskelee: Tampereen yliopistossa viestintää

Töissä: Viestinnän ja HR:n kesäharjoittelijana Lappeenrannan Energialla

Ella Tapanainen haki Lappeenrannan Energialle harjoitteluun kiinnostavan rekrytointi-ilmoituksen takia. Viestinnän alalla harjoittelupaikkoja on tarjolla laajasti erilaisilta aloilta ja yrityksistä, joten valinnanvaraa on paljon. ”Tässä paikassa huomion kiinnitti rekrytointi-ilmoitus, jossa työtehtävät vaikuttivat mielekkäiltä. Kävin myös katsomassa, minkälaista ulkoista viestintää yrityksellä on, ja hain paikkaa sen perusteella”, Ella kertoo. Ellan työtehtävät painottuvat viestintään, ja työhön kuuluu laajasti erilaisia ulkoisen ja sisäisen viestinnän tehtäviä. HR-puolen tehtäviin taas kuuluvat esimerkiksi yrityksen sisäisten tapahtumien järjestely. Paikka on Ellalle toinen oman alan harjoittelu.

Ellalla ei ollut aiempaa kokemusta energia-alalta. ”En ole edes sähkölaskua maksanut koskaan itse, koska asun opiskelija-asunnossa”, hän nauraa. Häntä kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen, mutta energia-ala ei ollut aiemmin noussut pohdintaan uraa miettiessä. Lappeenrannan Energialla Ella kuitenkin huomasi, että vaikuttaminen linkittyy vahvasti hänen työhönsä. Hän on työssään myös oppinut ymmärtämään, miten asiat liittyvät toisiinsa: esimerkiksi miten paikallisella tasolla tehtävät toimet vaikuttavat koko Suomessa. ”Parasta työssä on kokonaisuuksien hallinta ja se, että pääsee konkreettisesti näkemään, mitä toimia tehdään esimerkiksi hiilineutraaliuden eteen”, Ella kuvailee. Työssä on yllättänyt se, kuinka laaja-alaista energiayhtiön toiminta on, ja kuinka paljon se vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään. ”Toimintahan ei näy erityisemmin kuluttajalle, jos kaikki toimii kunnolla, mikä on oikeastaan tavoitekin”, Ella toteaa.

Ella on kerryttänyt harjoittelussaan luottamusta omiin kykyihinsä. ”Nuoren työntekijän näkökulmasta on tärkeää, että uskaltaa sanoa omia ideoita ääneen”, hän kuvailee. ”Uusi työntekijä voikin tarjota uusia näkökulmia ja ajatuksia, mikä on ehdottomasti rikkaus”. Ella näkee harjoittelunsa myötä energia-alan yhtenä mahdollisena tulevaisuuden työpaikkana: ”Täällä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Varsinkin viestinnän ja erityisesti vaikuttamisviestinnän kannalta ihan yllätyin siitä, miten monipuolisia mahdollisuuksia alalla on”, Ella iloitsee.