Päivä Energiateollisuuden toimitusjohtajana

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2019 tytöt ympäri maailmaa nousivat valtaapitävien paikoille Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa.

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2019 tytöt ympäri maailmaa nousivat valtaapitävien paikoille Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa. Sain kunnian toimia päivän ajan Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana Jukka Leskelän sijaisena.

Aamulla johtoryhmän kokouksessa hyväksyimme Energiateollisuuden ilmastositoumuksen kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannon päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Valtauspäivä sisälsi erilaisten sidosryhmien tapaamista ja sitoumuksen esittelyä. Esittelin sitoumuksen myös Energiateollisuuden henkilökunnalle, ja pidin aamulla henkilökunnalle puheen energia-alan asemasta ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tapasimme ympäristöministeriön kansainvälisten asioiden johtajan Ismo Tiaisen, jonka kanssa keskustelimme etenkin kansainvälisten ympäristösopimusten vaikutuksesta Suomeen ja suomalaiseen teollisuuteen. Opin paljon siitä, miten Suomi voisi edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa EU-puheenjohtajakautensa aikana.

Vierailimme Helen Oy:ssä, jossa vastuullisuusjohtaja Maiju Westergren esitteli meille helsinkiläisen energiantuotannon tulevaisuutta. Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Helsinkiin on nousemassa monenlaisia todella kiinnostavia ratkaisuja, kuten Kruunuvuorenrantaan suunnitellut energian kausivarastot. Oli avartavaa oppia lisää siitä, miten esimerkiksi kivihiilikielto konkreettisesti vaikuttaa energiayhtiöiden toimintaan sekä siitä, miten monenlaisia ratkaisuja energiantuotantoon onkaan mahdollista kehittää.

Valtauspäivän päätteeksi suuntasimme eduskuntaan tapaamaan kansanedustaja Eeva Kallia. Keskustelimme Kallin kanssa etenkin energia-alan tulevaisuudesta sekä hallituksen energiapolitiikasta. Esimerkiksi energiaverouudistuksesta ja turpeen alasajosta oli mielenkiintoista kuulla suoraan hallituspuolueen kansanedustajalta.

Valtauspäivä oli todella mielenkiintoinen ja opin hyvin paljon energia-alan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Toivon, että päiväni Energiateollisuuden toimitusjohtajana innostaa myös kanssani keskustelleita ihmisiä tekemään yhä kunnianhimoisempia päätöksiä!

Kirjoittaja: Henna Sertti