Energia-ala viestintäharjoittelijan silmin

Harjoittelu energia-alalla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa alan kulissien taakse.

  Kuka: Katariina Issakainen

  Opiskelee: Viestintää Helsingin yliopistossa

  Töissä: Viestinnän harjoittelijana Fortumissa

  Katariina Issakaista kiehtoi energia-ala sen tarjoamien mahdollisuuksien takia, sillä ala on tällä hetkellä vahvassa murroksessa. ”Katselin muitakin harjoittelupaikkoja, mutta kun sain täältä paikan, peli oli sillä selvä”, Katariina iloitsee. Energia-alassa häntä kiinnosti erityisesti se, kuinka alalla tehdään kunnianhimoisesti kehitystyötä esimerkiksi sähköistymisen eteen. Myös energia-alan viimeaikainen näkyvyys mediassa ja uutisointi esimerkiksi sähkön hinnoista nostivat alan Katariinan huomioon. ”Harjoittelu Fortumilla tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä kurkistamaan alan kulisseihin”, hän kuvailee.

  Harjoittelu ei ole Katariinan ensimmäinen oman alan työ, mutta se on hänelle ensimmäinen kokemus suuressa organisaatiossa työskentelystä. Työtehtävät harjoittelussa ovat monipuolisia: ”Olen tehnyt sisällöntuotantoa esimerkiksi intranettiin ja ollut kehitysprojekteissa mukana” hän kuvailee. Tehtäviin lukeutuu myös vastuullisuusviestintää. ”Olen saanut kokemusta konserniviestinnästä ja erilaisista projekteissa toimimisesta”. Työn ohessa Katariina on oppinut paljon energiasta ja energia-alan toiminnasta. ”Alkuun oli pää aika pyörällä”, hän nauraa. Tietoa ja ymmärrystä kertyi kuitenkin nopeasti, ja tukea oli aina tarjolla.

  Parasta Katariinan mukaan harjoittelussa on ollut se, että on päässyt tutustumaan Fortumin kaltaisen ison organisaation toimintaan, sekä oppimaan työn ohessa ammattilaisilta. ”Tärkeä oppi työssä on ollut se, että on itse utelias ja kiinnostunut”, Katariina kuvailee. ”Mitä paremmin jonkin asian ymmärtää, sitä helpompi siitä on viestiä”. Myös uudet viestintäkanavat sekä -prosessit ovat tarjonneet paljon opittavaa. Katariinan mukaan viestijän työssä sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, sillä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa on paljon. ”Mielenkiintoista on ollut huomata, kuinka strategista ja suunniteltua konserniviestintä on”, Katariina kertoo. Koska Fortumilla on toimintaa useassa eri maassa, on viestinnänkin koordinoitava myös kansainvälisesti. Katariina käyttääkin työssään suomen lisäksi englantia.

  Katariina näkee energia-alalla työskentelyn yhtenä mahdollisuutena tulevaisuutta ajatellen. Alalla tarvitaan tulevaisuudessa lisää työntekijöitä, ja ala kiinnosti Karoliinaa jo ennen harjoittelua. ”Tämä työ ja Fortum ovat antaneet alasta kokonaiskuvaa ja lisänneet kiinnostusta”, hän summaa.